Вчені і фахівці України в галузі зварювання і споріднених технологій

Вчені і фахівці України в галузі зварювання і споріднених технологій. Довідник.

ВСТУП

Третє перероблене і доповнене видання довідника «Вчені і фахівці України в галузі зварювання і споріднених технологій» укладено і підготовлено до друку Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона за сприяння Товариства зварників України на основі даних відповідної БД і проведеного анкетного опиту. У довіднику представлено інформацію, що вміщує відомості про фахівців України в галузі зварювальної науки, техніки, підготовки кадрів і зварювального виробництва. З більш ніж 480 фахівців, що включені до довідника, в галузі зварювальної науки і освіти працюють — 372 (в т. ч. докторів наук — 105, кандидатів наук — 240), в галузі виробництва — 115 (в т. ч. докторів наук — 2, кандидатів наук — 12).

Довідник містить наступні розділи:

Довідник розраховано на широкий загал наукових і освітянських робітників, фахівців підприємств різних галузей промисловості і будівництва. Довідник може бути корисним в практиці діяльності державних, громадських, акціонерних установ і підприємств при проведенні науково–технічної експертизи, відборі або рецензуванні інвестиційних проектів, програм і науково–технічних статей, організації і проведенні атестаційних і сертифікаційних процедур в галузі зварювання, а також при організації ділових та комерційних контактів.


Перейти в раздел Издательство «Экотехнология».

О ТОВАРАХ УСЛУГИ