Українсько-російський словник зварювальної термінології. Російсько-український словник зварювальної термінології.

(Передмова)

Російсько–український словник зварювальної термінології обіймає біля 5000 найуживаніших в сучасних російській та українській мовах науково–технічних термінів зі зварювальної термінології та споріднених технологій.

Створення Словника обумовлене насамперед нагальною потребою вчених, фахівців та студентів–зварників в оволодінні сучасною українською науковою термінологією, в її уніфікації з офіційною міжнародною (іноземною) термінологією, а також її упорядкуванні та стандартизації. Потреба в такому словнику зумовлена швидким розвитком зварювальної науки і техніки, поповненням її термінологічної системи новими лексичними одиницями, що позначають нові явища та здобутки науковців.

Словник орієнтований на нормативну термінологію. Це забезпечується, по–перше, введенням до російського реєстру і використання в українському перекладі термінів, зафіксованих не лише сучасними енциклопедичними та галузевими словниками, а й широковживаних у сучасній науково–технічній, навчальній та інформаційно–реферативній літературі; по–друге, використанням багатомовних (12–мовних) збірників термінів зі зварювання та споріднених процесів, що видаються Міжнародним інститутом зварювання, чинних Державних стандартів України на терміни та визначення в галузі зварювання та споріднених процесів; по–третє, відсутністю серед російських термінологічних лексем та їх українських відповідників вузько–спеціальних та застарілих термінів.

В роботі над Словником брали участь провідні фахівці ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, зварювальних кафедр НТУУ–«КПІ» та інших вузів України.


Перейти в раздел Издательство «Экотехнология».

О ТОВАРАХ УСЛУГИ